Đang xem từ khóa

kiểu râu

Để râu chưa chắc đã đẹp, quan trọng là để râu kiểu gì? Bạn không cần cạo hết râu để thử cảm giác thay đổi khuôn mặt và theo trend ‘before’ - ‘after’ là như thế nào. Hãy cùng nhắm nhìn điều đó trong những bức ảnh dưới.