Đang xem từ khóa

kim chung hoon

Dân mạng cảm động khi biết Kim Soo Hyun vẫn đang chu cấp kinh tế cho cha, mẹ kế và em cùng cha khác mẹ Nam diễn viên Kim Soo Hyun giúp đỡ kinh tế cho gia đình tái hôn của cha mình