Đang xem từ khóa

kính sự phòng

1001 chuyện phòng the của hoàng đế Trung Hoa: Vì sao phi tần bị quấn trong chăn trên đường đến nơi sủng hạnh? Cùng tìm hiểu chuyện giường chiếu "đầy gian truân" của hoàng đế và các phi tần Trung Hoa.