Đang xem từ khóa

“Labels Are For Clothes Not Kids”

Người mẫu nhí thiểu năng trở thành đại diện cho hãng thời trang nổi tiếng "Labels Are For Clothes, Not Kids" - Một chiến dịch quảng cáo mới của hãng thời trang River Island, hãng thời trang đã mời trẻ em khuyết tật để thực hiện chiến dịch ý nghĩa này.