Đang xem từ khóa

lại văn sâm

Nhà báo Lại Văn Sâm đã có tài khoản 'chính chủ' trên Facebook Chiều thứ 3 ngày 02/10, anh Lại Bắc Hải Đăng con trai nhà báo Lại Văn Sâm cho biết bố mình đã chính thức ''chơi face'', đồng thời công bố hình ảnh xác nhận thông tin trên.