Đang xem từ khóa

làm tranh giả

Thánh lừa đảo làm giả tranh kiếm gần 45 triệu USD, nếu không phải vì lười thì sẽ không bao giờ bị bắt Năm 2011, ở Đức xảy ra một vụ kiện làm chấn động giới hoạ sĩ thế giới, một người đã làm giả hơn 14 bức tranh của các danh hoạ trên thế giới và lừa hơn 45 triệu USD