Đang xem từ khóa

lãng phí thực phẩm

Người dân Anh vứt thức ăn hư thối ra đường vì tích trữ quá nhiều nhưng ăn không hết Số thực phẩm bị lãng phí này khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách thức mua sắm dự trữ hiện xuất hiện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.