Dùng thử phiên bản Lost Bird 2.0 Beta với nhiều tính năng mới dành cho các chymie.
Đang xem từ khóa

lão tử

10 vĩ nhân nổi tiếng, có sức ảnh hưởng và được tôn sùng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại Trong 5000 năm lịch sử Trung Quốc, các bậc hiền tài, thánh nhân nhiều vô kể, người tài giỏi có khả năng đặc biệt lại càng không kể xiết!
Sự biến mất đầy bí ẩn của Tây Thi, Lão Tử và những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa Trung Hoa có rất nhiều điều thần bí mà đến nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp, đặc biệt trong đó là sự biến mất bí ẩn của 4 nhân vật lịch sử nổi tiếng này.