Đang xem từ khóa

Lâu đài núi Chó

'Lâu đài núi Chó' tại Nhật Bản đã bị lũ mèo xâm chiếm mà chẳng ai nỡ đuổi đi Lũ mèo thật sự đã xâm chiếm thế giới và đặc biệt là ảnh hưởng đến địa vị của những chú chó.