Đang xem từ khóa

lệnh cấm sử dụng túi nhựa

Chính phủ cấm sử dụng túi nhựa, người dân Thái Lan hài hước mang từ xe cút kít đến vali đi chợ Sau khi luật mới được ban hành, nhiều người dân đã linh hoạt bang theo xô, túi bố tự chế, thậm chí là vali để đi chợ.