Đang xem từ khóa

lính chuyển giới

Quân nhân Hàn Quốc chuyển giới bị cho giải ngũ Trước quyết định từ cấp trên, cô đã cầu xin quân đội cho mình được tiếp tục phục vụ.