Đang xem từ khóa

Lính gác

Nữ du khách Trung Quốc bị lính gác Hoàng gia Anh đẩy suýt ngã vì dám đứng cản đường diễu hành Một video đã quay lại cảnh người lính gác Hoàng gia đẩy lưng một khách du lịch vì sai vị trí, gây nên các cuộc tranh luận trên mạng.