Đang xem từ khóa

llama

Suýt nữa đã có bài song ca kinh điển giữa Freddie Mercury và Michael Jackson nếu không vì... một con llama Con llama này tội quả thật quá nặng, không thể tha thứ.
Lạc đà vicuna đánh nhau 'sứt đầu mẻ trán' nhưng nhìn sao cũng giống đang 'iu nhau' thắm thiết Chẳng hiểu làm thế nào mà từ đánh nhau gay cấn, hai bạn trẻ lại thành "ôm hôn" thắm thiết.