Đang xem từ khóa

lòng biết ơn

Cô Kangaroo được giải cứu mỗi ngày đều sà vào ôm các tình nguyện viên thay lời cảm ơn Trong giai đoạn đầy khó khăn hiện nay ở nước Úc, lòng biết ơn và tình yêu thương sẽ giúp tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.
13 con vật tình nghĩa không quên ơn những người đã từng cứu giúp mình Lòng biết ơn luôn là một đức tính đẹp, dù nó xuất phát từ con người hay động vật.