Đang xem từ khóa

Lotte World

Đến Hàn Quốc vào mùa đông thì làm gì cho bớt lạnh? Mùa đông ở Hàn Quốc giống như một “mụ phù thủy” lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nhưng có rất nhiều cách để chống lại “mụ phù thủy” ấy trong khi đợi chờ “nàng tiên” mùa xuân “gõ cửa”.