Đang xem từ khóa

lotteria

Khách đặt đồ ăn, nhân tiện nhờ cửa hàng vẽ mèo và cái kết Rảnh rỗi sinh nông nổi phiên bản đáng yêu.
Không bao giờ ngừng vui khi xem các hãng đối thủ 'cà khịa' nhau trên slogan Loạt ảnh so sánh slogan từ các thương hiệu lớn cho thấy không phải cứ là "anh lớn" thì sẽ bớt tính cà khịa.