Đang xem từ khóa

luật mới

Nghị viện châu Âu ban hành quyền tác giả mới gây tranh cãi: Cấm hình chế trên mạng? Theo luật này, khả năng cao là các meme và ảnh chế trên mạng sẽ bị cấm.