Đang xem từ khóa

lưỡng tính

Gynandromorph: Những loài động vật 'lưỡng tính' mang đặc điểm của cả giống đực lẫn giống cái Trong tự nhiên tồn tại những loài động vật mang trong mình cả hai giới tính vô cùng kỳ lạ.
Thực trạng LGBT tại Nhật Bản khác xa trong phim, truyện Nhật Bản là một quốc gia với truyền thống bảo thủ lâu đời, vậy cộng đồng LGBT tồn tại ra sao ở đất nước luôn một mực tuân theo những định luật Thượng đế tạo ra?
Chàng ngỗng mù 'lưỡng tính' có bạn tình là thiên nga đã qua đời ở tuổi 40 Từng có chuyện tình tay ba với 2 thiên nga khác và thậm chí từng giúp gia đình mới của bạn tình nuôi dưỡng 68 bé thiên nga con, chàng ngỗng mù đã vừa qua đời ở độ tuổi 40.