Dùng thử phiên bản Lost Bird 2.0 Beta với nhiều tính năng mới dành cho các chymie.
Đang xem từ khóa

lưu bang

10 vĩ nhân nổi tiếng, có sức ảnh hưởng và được tôn sùng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại Trong 5000 năm lịch sử Trung Quốc, các bậc hiền tài, thánh nhân nhiều vô kể, người tài giỏi có khả năng đặc biệt lại càng không kể xiết!