Đang xem từ khóa

Lưu Liễm Tử

Phỉ Ngã Tư Tồn tố 'Như Ý Truyện' là tác phẩm đạo nhái, khán giả chuyển qua ủng hộ 'Diên Hi Công Lược' Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn cáo buộc Lưu Liễm Tử sao chép nhiều tác phẩm của cô, nội dung y nguyên kể cả lỗi chính tả.