Đang xem từ khóa

ma túy

'Nghiện' thì ai cũng biết, nhưng thực sự nó là gì? Điều gì gây nên chứng nghiện heroin? Dễ thôi, là do ma túy. Nhưng... liệu sự thật có đơn giản như vậy?