Đang xem từ khóa

Maha Vajiralongkorn

Quốc vương Thái Lan đem cả gia đình sang Đức tránh dịch Covid-19 khiến người dân tức giận Cũng như bao quốc gia trên thế giới, Thái Lan đang đối đầu với dịch bệnh Covid-19. Đã có 2.500 người bị nhiễm và 40 trường hợp tử vong.