Đang xem từ khóa

Makoto Kyogoku là ai

Toàn thắng khắp thế giới nhưng 'Endgame' lại bại trận trước 'Conan' ở Nhật, tại sao? Việc phim lẻ thứ 23 của Conan vượt mặt Endgame ở thị trường nội địa không thực sự gây bất ngờ, nói đúng hơn nó đã được dự đoán trước khi năm ngoái Conan cũng khiến Infinity War "thua đau".