Đang xem từ khóa

Mao Thuấn Quân

Nàng thơ duy nhất từng được Trương Quốc Vinh xin cưới: 'Anh ấy cái gì cũng có, chỉ là không có Thượng đế' Cuộc đời Trương Quốc Vinh trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm, một là Mao Thuấn Quân trốn chạy ông, một là Đường Hạc Đức đi cùng ông đến suốt đời.