Đang xem từ khóa

maria ruiz

Gần 70.000 chữ ký kêu gọi xóa bỏ kênh của PewDiePie trên YouTube Vlogger đình đám nhất thế giới đang đối mặt với cáo buộc "bài Do Thái", ủng hộ "chủ nghĩa da trắng thượng đẳng" và "chủ nghĩa tân Quốc xã".