Đang xem từ khóa

Marina Fujiwara

Nữ thiên tài người Nhật và loạt phát minh khó đỡ: máy bơm ngực, máy đập tiền vào mặt để có động lực sống Chúng ta sẽ không bao giờ biết đâu là giới hạn trong sự sáng tạo của người Nhật.