Đang xem từ khóa

martin luther king

Nạn phân biệt chủng tộc: Sau hàng chục năm xem lại ảnh vẫn thấy kinh hoàng Những người da màu ở Mỹ đã phải chịu rất nhiều khổ đau và bi thảm do các đạo luật phân biệt chủng tộc vào thế kỷ 20.