Đang xem từ khóa

màu tím

Màu sắc và loạt ý nghĩa hay ho thay đổi theo từng quốc gia Một bài viết trực quan giúp bạn có thêm kiến thức về ý nghĩa từng màu sắc trong quan niệm người dân trên thế giới.
Triều đại nào ở Trung Quốc có tỷ lệ đồng tính cao nhất? Lý do màu tím được xem là màu đại diện của đồng tính Màu sắc luôn sở hữu cho mình một ý nghĩa riêng trong văn hoá từng nước