Đang xem từ khóa

MC Kỳ Duyên

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: 'Tôi bị kỳ thị trên đất Mỹ' MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và những người bạn liên tục bị hàng xóm đe dọa, kỳ thị bằng những lời lẽ xúc phạm khiến cô phải báo cảnh sát.