Đang xem từ khóa

mê tín dị đoan

Cá sấu tội nghiệp bị người dân Indonesia giết hại vì lời đồn đoán 'quỷ ám' Vì mê tín mà những người này đã bắt và giết hại con cá sấu vô tội.
Nhiều người không biết rằng tháng 7 âm lịch không phải 'tháng cô hồn' theo kinh điển Phật Giáo "Tháng cô hồn" về bản chất là một tục lệ dân gian biến tướng, không phải là một hoạt động dựa trên giáo lý nhà Phật.