Đang xem từ khóa

Memories: Magnetic rose

6 bộ phim định hình phong cách của nhà sản xuất hoạt hình Satoshi Kon trước thời 'Perfect Blue' Một bộ phim hoạt hình Nhật Bản là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh và nội dung, còn những người sản xuất ra những bộ phim đó như Satoshi Kon xứng đáng được gọi một tiếng Thiên Tài.