Đang xem từ khóa

Mentat Gamze

Tâm sự của 'Cô chấm đỏ': Bỏ việc văn phòng để trở thành thợ xăm "Mọi người hay hỏi vì sao những hình tôi xăm đều có chấm đỏ? Dấu chấm đỏ có một ý nghĩa đặc biệt với tôi. Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện nhàm chán của đời mình." "Tôi từng là một designer khi theo học tiếng Đức tại trường Đại học Hacettepe. […]