Đang xem từ khóa

mèo có 9 mạng

Vì sao nói loài mèo có 9 mạng, thực hư như thế nào? Xuất hiện trong nhiều nền văn hóa, hình tượng loài mèo luôn có gì đó kỳ bí đậm màu sắc tâm linh. Đặc biệt, các giai thoại từ phương Đông đến phương Tây đều cho rằng mèo có nhiều mạng.