Dùng thử phiên bản Lost Bird 2.0 Beta với nhiều tính năng mới dành cho các chymie.
Đang xem từ khóa

meo meo

Chú mèo nói ngôn ngữ ngoài hành tinh khiến loài người hoảng loạn Loài mèo tối thượng vẫn khiến con người "hú hồn" từ lần này đến lần khác.
Tin nổi không? Loài mèo phát minh ra ngôn ngữ 'meo meo' chỉ để giao tiếp và... ra lệnh cho chúng ta! Bạn đã bao giờ nghe bọn mèo kêu meo meo với nhau chưa? Chắc chắn là chưa rồi!