Đang xem từ khóa

Merlin cat

Gặp gỡ 'angry cat' hờn cả thế giới "Tôi ghét mọi thứ! Không ai có thể làm hài lòng tôi đâu!", "Đừng cố làm cho tôi vui, không bao giờ nhé!" Đó là những câu nói tưởng tượng dành cho chú mèo 'angry cat' Merlin.