Đang xem từ khóa

Micorsoft Bliss

Nhiếp ảnh gia hình nền Windows XP huyền thoại đang làm gì sau 21 năm? Chắc hẳn ai cũng còn nhớ đến màn hình nền cánh đồng xanh ngắt của Windows XP. Sau 21 năm, tác giả của tấm ảnh ấy tiếp tục cho ra đời hình nền mới, lần này dành cho điện thoại.