Đang xem từ khóa

môi trường sống

Vụ cháy rừng ở Úc đã phá hủy tới 80% môi trường sống tự nhiên của gấu Koala Mong vụ cháy rừng sẽ sớm được dập tắt cũng như các chú gấu koala có thể phục hồi sớm