Đang xem từ khóa

mùa gặt

'Cuộc xâm lăng' của động vật khổng lồ sau vụ mùa Rơm rạ còn sót lại sau mùa vụ thu hoạch lúa được các nghệ nhân Nhật Bản sáng tạo thành các con vật khổng lồ.