Đang xem từ khóa

#MyRoommateIsWeird

22 câu chuyện oái ăm về nhân vật mang tên 'bạn cùng phòng' Gặp được một người bạn cùng phòng tâm đầu ý hợp đâu phải chuyện dễ dàng...