Đang xem từ khóa

nam nữ bình đẳng

Nam sinh bị đình chỉ vì đánh trả bạn nữ: Liệu không bao giờ ra tay với phái yếu có đúng ở mọi trường hợp? Hãy để bình đẳng giới qua một bên mà suy nghĩ đến công bằng giới.
'Giấy ly hôn' thời nhà Đường đầy nhân văn, còn có cả lời chúc phúc dành cho đối phương Có câu "Cố bẻ dưa, dưa không ngọt, đời người có hợp có tan". Nếu không còn tình cảm với nhau, chi bằng cho người một khoảng trời mới, cho mình một cuộc sống mới.
Bất bình đẳng giới ở Nhật Bản - Câu chuyện buồn chưa thấy hồi kết Hóa ra ở một quốc gia văn minh và tiến bộ như Nhật Bản, người phụ nữ vẫn phải hứng chịu nhiều bất công trong cuộc sống và luôn bị xem nhẹ.