Đang xem từ khóa

não cá vàng

Nghiên cứu chứng minh những người 'não cá vàng' thường có trí thông minh vượt trội Thông tin này có thể giúp hội hay quên từ nay nở mày nở mặt, không còn sợ bị bạn bè trách móc vì tính quên trước, quên sau nữa.