Đang xem từ khóa

New Dehli

'Sống trong sợ hãi' - Thảm cảnh của người dân Ấn Độ dưới chân núi rác cao bằng toà nhà 17 tầng Bất chấp những vấn đề sức khỏe có thể xảy ra, nhiều người dân vẫn bám trụ tại đây để kiếm sống từ chính chất thải của người khác.