Đang xem từ khóa

Ngạc nhiên

Nhân sự kiện George Floyd, cùng nhìn lại quyền công dân của người gốc Á tại nước Mỹ Dưới đây là 10 điều ngạc nhiên về lịch sử của quyền của công dân Mỹ gốc Á mà bạn có thể chưa từng được học ở trường.