Đang xem từ khóa

nghiên cứu sinh sản

Chuột con ra đời từ 2 chuột mẹ, liệu sinh sản đồng giới có phải là điều khả thi trong tương lai? Dù những chú chuột con được hạ sinh thành công, song chúng vẫn không thể duy trì sự sống lâu như những chú chuột bình thường khác.