Đang xem từ khóa

ngữ điệu

'Ai hít đờ ca in đờ ca... du nấu': Anh Tây khiến người Việt mất hồn khi 'bắn' tiếng Anh giọng Việt "Bật on ly sờ mô, sờ mô ác xi đần, du nâu? Ai hít đờ ca in đờ ca phác king, du nấu?"...