Đang xem từ khóa

người dê

Quái vật Pope Lick - Bí ẩn kinh hoàng dưới tuyến đường sắt vùng Louisville Pope Lick được mệnh danh là tạo vật của quỷ, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho những ai dám cả gan đi qua khu vực đường sắt phía Nam Hoa Kỳ.