Đang xem từ khóa

người dùng

Instagram đã cho phép người dùng tự tạo filter riêng cho mình Đã bao giờ bạn than thở về sự hạn chế của bộ lọc Instagram chưa? Sau một thời gian im ắng, ông lớn mạng xã hội đã quay lại với một cập nhật vô cùng thú vị.
Facebook muốn xây dựng robot 'tương tác với người dùng'? Một ý tưởng độc đáo và khác biệt về robot giúp đỡ người dùng.