Đang xem từ khóa

người hướng nội

Những nỗi niềm mà chỉ người hướng nội mới hiểu Dù là người hướng nội hay hướng ngoại, bạn đều xứng đáng được yêu thương.