Đang xem từ khóa

người phụ nữ đòi giải phóng gà trong lồng

Du khách Anh cắn tay chủ cửa hàng để giải cứu lũ gà trong lồng Vị khách du lịch này đã hành xử có phần thô lỗ với chủ cửa hàng bán gà ở Morocco.