Đang xem từ khóa

người yêu động vật săn bán thú

Ăn chay, yêu động vật nhưng lại thích săn thú để lấy thịt tươi cho gia đình Thật mâu thuẫn!